Peuteropvang

Wij zijn in 2013 begonnen met onze peuteropvang. Wij doen dit 4 ochtenden in de week. Peuteropvang is een goede voorbereiding op school.  Onze locatie zit in de brede school, dat is erg makkelijk zo lopen we met de kinderen regelmatig de school in, zo leren de kinderen spelenderwijs wennen aan de school. Ook werken we nauw samen met de school, wij doen bijvoorbeeld samen activiteiten, zoals de sinterklaasviering, het voorlees ontbijt.

Wij hebben per ochtend maximaal 16 kindjes. Wij werken met het totaalprogramma van UK EN Puk. Zo willen wij gericht werken aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Zo kunnen wij het kind kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Het totaalprogramma werkt met verschillende thema`s zo behandelen wij elke 6 weken een nieuw thema van puk. Bij deze thema`s komen allerlei leerzame activiteiten aan bod. De thema`s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van het kind staan. 

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te ervaren en te ontdekken. Uk en Puk biedt uw kind de optimale speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren, en ruimtelijk begrip.

VVE

Wij zijn een VVE locatie. Dat houdt in dat kinderen met een taalachterstand extra begeleiding krijgen om zo verder vooruit te komen. De pedagogisch medewerkers zijn hier extra voor geschoold om de kinderen op de juiste manier te begeleiden. De doorverwijzing verloopt via het consultatiebureau.

VVE kinderen komen meer uren naar onze peuteropvang, de gemeente vergoed een groot gedeelte.

Openingstijden

Dagen en tijden:

Wij hebben een maandag – woensdag groep van 8.30 uur tot 12.00 uur.

En een dinsdag – donderdag groep van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De peuteropvang is in de schoolvakanties gesloten.

Peuteropvang Het Zwammeke

Onze Peuteropvanglokatie ligt op een kleine afstand van de afslag Standdaarbuiten aan de snelweg A17.

In enkele minuten bent u bij ons.

Waar ?

Peuteropvang Het Zwammeke
Antoniusstraat 4
4758 AM  STANDDAARBUITEN

Bellen ?

Telefoon – 06 – 57935184

Schrijven ?