Wie zijn wij ?

Wij, Annemarie en Patricia, zijn in 2007 begonnen met veel enthousiasme aan ons kleinschalige kinderdagverblijf. In 2013 zijn we begonnen met peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Wij doen dit nog steeds met veel plezier en liefde voor het vak. Wij werken met een aantal goede leuke lieve en gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Wij staan allen voor het welbevinden en betrokkenheid van het kind, als deze twee goed zijn dan vindt er ook ontwikkeling plaats.

Hierover staat alles in ons beleidsplan, dat hier is te vinden. 

Kinderopvang Het Zwammeke

Gezelligheid voor groot en klein, dan moet je bij Het Zwammeke zijn.

Kinderdagverblijf


Klik hier voor informatie over ons kinderdagverblijf.

Peuteropvang


Klik hier voor informatie over onze peuteropvang.

Buitenschoolse opvang

Klik hier voor informatie over onze buitenschoolse opvang.

Oudercommissie

Wij hebben als organisatie ook een oudercommissie. Ze vergaderen ongeveer vier keer per jaar. 

De oudercommissie helpt ons met het nemen van beslissingen en bij het organiseren van activiteiten, zoals Sinterklaasvieringen, Pasen en de jaarlijkse barbecue.