Peuterwerk

VVE

 

De leidsters zijn in bezit van een VVE diploma. VVE staat voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar met een taal achterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

De voorschoolse educatie wordt aangeboden op het peuterwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepaalt welke kinderen in aanmerking komen.

 

Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

 

Het Zwammeke werkt met het VVE programma Uk & Puk.

Made with Namu6