Kinderdagverblijf

Informatie

 

Ziektebeleid

 

Bij ziektegevallen werkt Het Zwammeke volgens de richtlijnen van de GGD.

 

Als bij een ziek kind wordt getwijfeld over de behandeling, wordt de GGD geraadpleegd.

 

Het Zwammeke hanteert de volgende richtlijnen:

 

Kinderen met meer dan 38 graden koorts, diarree, braken of een besmettelijke ziekte moeten thuis gehouden worden in verband met besmettingsgevaar. Ook als het kind zich zo ziek voelt dat het niet in staat is om mee te doen aan activiteiten, dient het thuis gehouden te worden.

 

• Zodra een kind op ons kinderdagverblijf ziek wordt, lichten wij direct de ouders of verzorgers in. Indien nodig, raadplegen we een arts. Dit gebeurt in overleg met de ouders/ verzorgers.

 

• Bij een noodsituatie wordt onmiddellijk de lokale arts gewaarschuwd.

 

• U moet altijd bereikbaar zijn. Daarnaast vragen we u om een noodtelefoonnummer, waarop we contact kunnen opnemen indien u niet bereikbaar bent.

 

Wat moet u zelf meenemen ?

 

Onderstaande materialen dient u zelf mee te nemen:

 

• Flesvoeding/borstvoeding ( en het liefst ook een extra voeding )

• Flesjes

• Slaapzak en eventueel een speen en/of knuffel

• Eventuele dieetvoeding

• Warme maaltijd als u kind dit nodig heeft voor het wordt opgehaald.

 

Alle flesjes, kleding en dergelijke moeten voorzien zijn van een naam.

Ieder kindje krijgt bij ons een eigen mandje met zijn of haar naam erop, waarin alle spulletjes worden bewaard.

Het zou fijn zijn als er bij Het Zwammeke een extra setje kleding aanwezig is, zodat we uw kind altijd kunnen voorzien van schone kleding als hij of zij een ongelukje heeft gehad.

 

Wij vragen u om uw kind geen overbodige spullen mee te geven (denk aan eigen speelgoed), zodat het hier niet kwijt of kapot kan raken. Het Zwammeke is hier niet voor aansprakelijk.

Made with Namu6