Kinderdagverblijf

Klachten

Mocht u klachten hebben, dan horen wij dit het liefst persoonlijk van u. Wij zullen dan een afspraak met u maken waarin de klacht wordt besproken en we samen tot een oplossing proberen te komen. U kunt uw klacht ook bij de oudercommissie neerleggen.

 

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachtencommissie kinderopvang. Deze organisatie is bereikbaar via telefoonnummer 0900-0400034 of op internetpagina

www.klachtkinderopvang.nl.

Made with Namu6